Պայմաններ

Երևանի տարածքում 2 շշից սկսած պատվերի դեպքում առաքումն իրականացվում է անվճար, իսկ մեկ շշի դեպքում
500 ՀՀ դրամ:
Պատվերը ստանալուց հետո, Երևանի տարածքում առաքումը իրականացվում է 24 ժամվա ընթացքում:
ՀՀ մարզերում 1-ից մինչև 6 շիշ առաքման գումարը կազմում է 1000 ՀՀ դրամ, 7 շիշ և ավել պատվերի դեպքում
առաքման գումարը ճշտել հետևյալ հեռախոսահամարով +37493100365 , +37498002365
ՀՀ մարզերում պատվիրատուն ապրանքը ստանում է պատվիրելուց հետո 72 ժամվա ընթացքում ՝ տարածքային հայ
մամուլի մոտակա կրպակից:
Վճարումները իրականացվում են  (Master, Visa, Arca, Idram……) վճարային համակարգերի միջոցով , ինչպես
նաև կանխիկ :

Գնորդի իրավունքները.

Ապրանքը վերադարձնելու կամ փոխարինելու մասին գնորդի պահանջը բավարավում է, եթե ապրանքը չի
օգտագործվել, պահպանված են դրա սպառողական հատկանիշները և առկա են ապրանքը հենց այդ վաճառողից ձեռք
բերելու հաշիվ ապրանքագիրը կամ ՀԴՄ կտրոնը:
Գնորդը իրավունք ունի ապրանք (ները ) վերադարձնել ստացման պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում :
Գնորդը իրավունք ունի առաքումը ստանալու պահին ստուգել իր տրված պատվերի համապատասխանությունը:
Անհրաժեշտ պայմաններ առաքումը իրականացնելու համար ՝ հասցե և կոնտակտային տվյալներ ( հեռ.):

Գինու պահպանման պայմաններ.

Պահպանել զերծ արևի անմիջական ճառագայթներից , պահպանման ջերմաստիճանը՝ +10°C + 16°C:
Բողոքների և առաջարկների համար կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռ,՝ +37493702080, +37498002365, կամ գրել մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ sales@gevorkianwinery.com